Čoko Trio

Váha 80g, cena 2,1 Eur.

Sezónna dostupnosť: celoročne

Objednávka minimálne dní vopred: 0
  Arriba Truffe (bezmúčna) Maliny v čokoláde