Čoko Trio

Váha 80g, cena 2,2 Eur.

Sezónna dostupnosť: celoročne

Objednávka minimálne dní vopred: 2
  Arriba Truffe (bezmúčna) Maliny v čokoláde